CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ

CHỈ CỬA HÀNG TÍN DỤNG/ĐỔI ĐỔI KHÔNG HOÀN TIỀN MẶT.

Chính sách của chúng tôi kéo dài 7 ngày. 7 ngày kể từ ngày mua đối với mua hàng tại cửa hàng và 7 ngày kể từ ngày bạn nhận được đơn đặt hàng đối với mua hàng trực tuyến. Nếu đã quá 7 ngày, rất tiếc chúng tôi không thể đề nghị đổi hàng cho bạn.

Để đủ điều kiện đổi hàng, mặt hàng của bạn phải chưa được sử dụng và ở tình trạng giống như khi bạn nhận được nó. Nó cũng phải ở trong bao bì gốc.

TẤT CẢ CÁC PHỤ KIỆN, BA LÔ, TRANG SỨC, TẤT TẤT, ĐỒ LÓT, MẶT HÀNG BÁN, MUA MÃ KHUYẾN MÃI & HỘP BÍ ẨN LÀ BÁN CUỐI CÙNG. TẤT CẢ CÁC MẶT HÀNG GIẢM GIÁ LÀ BÁN CUỐI CÙNG. KHÔNG CÓ NGOẠI LỆ.