• Luôn giành được súng kiếm tiền vàng
  • Luôn giành được súng kiếm tiền vàng

Luôn giành được súng kiếm tiền vàng

$ 19.99 $ 29.99

Default Title
Số lượng
Pin It

Thông tin chi tiết sản phẩm

  • Phiên bản giới hạn 60 mỗi màu
  • Hoạt động bằng pin (2 AA)
  • Đi kèm trong một hộp với tiền chống đỡ
  • Khi sắp hết, đừng ném nếu bạn nợ

Xem thêm